Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"MƏNƏVİYYAT"Allahın gücünü, yardımını və dostluğunu bilən möminlər üçün təvəkkül və təslimiyyət yeganə yoldur.


davamı

İzlənmə sayı: 865

Çətinliklə qarşılaşdıqda geri çəkilmək, öz mənfəətini Allahın rizasından üstün tutmaq müsəlmana axirətdə böyük peşmançılıq gətirər.


davamı

İzlənmə sayı: 829

Münafiqlərin ən diqqət çəkən xüsusiyyəti Allahla əlaqələrinin olmamasıdır. Qəlbən Allahla birlikdə deyillər, Ona yönəlməz, Onu xatırlamaz, Ondan bağışlanma diləməzlər.


davamı

İzlənmə sayı: 895

Uca Allahın qullarına göndərdiyi son peyğəmbər olan hz. Muhəmməd (s.ə.v) bütün insanları İslam əxlaqı ilə yaşamağa dəvət etmişdir.


davamı

İzlənmə sayı: 832

İslamda keyfiyyət çox həyati mövzudur. Hazırda bir çox İslam ölkəsində sevgidən, anlayışdan, xoşgörüşdən, sənətdən, gözəllikdən və estetikadan uzaq həyat tərzi hakimdir.


davamı

İzlənmə sayı: 914

Din gözəl əxlaqdır. Sevgini coşqu ilə yaşamaqdır. İnsanları sevməkdir. Allahın yaratdıqlarına qarşı dərin məhəbbətdir. Çiçəkləri, böcəkləri, quşları hamısından çox insanları coşqu ilə sevməkdir.


davamı

İzlənmə sayı: 827