Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"AXIRZAMAN"Hz. Mehdidən (ə) əvvəl kütləvi qırğınlara səbəb olan böyük bir fitnə görünəcək. (əl-Kavlu’l Müxtəsər Fi Əlamət-əl Hz. Mehdi (ə) əsr-əl Muntazar, s. 37)


davamı

İzlənmə sayı: 910

Axır zamanda hansı hadisələrin baş verəcəyi, hansı vəziyyətlərin ortaya çıxacağı Peyğəmbərimizin (s.ə.v) hədislərində heyrətamiz təfərrüatla xəbər verilmişdir.


davamı

İzlənmə sayı: 936

Qiyamət əlamətləri ayə və hədislərdən araşdırıldığında, bu əlamətlərin dalbadal, deyildiyi kimi yaşadığımız dövrdə baş verdiyi aydın olur.


davamı

İzlənmə sayı: 1031

Aparılan hesablamalar onu göstərir ki, Mehdi ancaq hicri 14-cü əsrin əvvəllərində çıxacaq.


davamı

İzlənmə sayı: 932

Allah’ın Quranda elm sahibi kimi tanıtdığı hz. Xızır (ə.s) “Lədün” adlandırılan elmin sahibi olan mübarək şəxsdir.


davamı

İzlənmə sayı: 1310

Dövrümüzdə bəzi xristianların inandığı üçləmə və üçlü birlik inancı çox ciddi yanılma, Allah`a və hz. İsaya (ə.s) böyük iftira olmaqla yanaşı, eyni zamanda, ciddi təhlükədir.


davamı

İzlənmə sayı: 1138