Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"BİTKİLƏR DÜNYASI"Bitki rənglərindəki sənət


davamı

İzlənmə sayı: 54

Yukka ağacının güvəsi topladığı çiçək tozlarını bir-birinə birləşdirib top formasına salır və bunu başqa yukka ağacının çiçəyinə daşıyır.


davamı

İzlənmə sayı: 774

Bitkilərin müəyyən riyazi düsturlara görə formalaşmış olması onların xüsusi olaraq hazırlanmış olduqlarının ən açıq dəlillərindən biridir.


davamı

İzlənmə sayı: 1009

Ağacların kökləri torpağın altına bir şəbəkə kimi yayılaraq su və mineralları sürətlə sorurlar.


davamı

İzlənmə sayı: 749

Bir canlının DNT-sində bir dəyişikliyin olması onun üçün zərərlidir, başqa sözlə, həyatının qısalmasına yol açır.


davamı

İzlənmə sayı: 804

Yer üzündəki bütün rəngləri yaradan Allah`dır.


davamı

İzlənmə sayı: 1022