Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"BİTKİLƏR DÜNYASI"Səhra bitkiləri yüksək temperatura və susuzluğa tab gətirmək üçün bir neçə üsuldan istifadə edir.


davamı

İzlənmə sayı: 13

Dəniz güllərindən biri olan aktiniyalar mikroskopik mərmilər ataraq ov edən onurğasız canlılardır.


davamı

İzlənmə sayı: 92

Bitkilərdəki ən maraqlı sistemlərdən biri reaksiya mexanizmləridir.


davamı

İzlənmə sayı: 105

Bitki rənglərindəki sənət


davamı

İzlənmə sayı: 297

Yukka ağacının güvəsi topladığı çiçək tozlarını bir-birinə birləşdirib top formasına salır və bunu başqa yukka ağacının çiçəyinə daşıyır.


davamı

İzlənmə sayı: 882

Bitkilərin müəyyən riyazi düsturlara görə formalaşmış olması onların xüsusi olaraq hazırlanmış olduqlarının ən açıq dəlillərindən biridir.


davamı

İzlənmə sayı: 1139