Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"HEYVANLAR ALƏMİ"Köç çox böyük enerji tələb edən səfərdir.


davamı

İzlənmə sayı: 0

O, Xaliq, yoxdan Yaradan, Surətverən Allahdır. Ən gözəl adlar yalnız Ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə olanların hamısı Onun şəninə təriflər deyir. O, Qüdrətlidir, Müdrikdir. (Həşr surəsi, 24)


davamı

İzlənmə sayı: 68

Robotlar böcəklərin yerimə xüsusiyyətlərinə sahib olsalar, tam qüsursuz vəziyyətdə olar.


davamı

İzlənmə sayı: 53

Son illərdə aparılan araşdırmalar təbiətdəki həndəsi nizamın elm sahəsinə çevrilməsinə səbəb oldu.


davamı

İzlənmə sayı: 46

Balıqlar da daxil olmaqla bir çox canlı qış yuxusuna gedir. Bəziləri isə qış yuxusundan oyanandan sonra 12-15 saat mürgüləyirlər. 


davamı

İzlənmə sayı: 81

Kalmar, karakatisa və osminoq kimi başıayaqlı molyusklar su püskürtmə ilə yaranan itələməyə əsaslanan üzmə sisteminə sahibdirlər.


davamı

İzlənmə sayı: 109