Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"VÜCUDUMUZ"Al­la­hın ver­di­yi il­ham­la si­nir ref­leks­lə­ri or­qa­niz­mi­niz­də sa­ni­yə­də 9 ki­lo­metr sü­rət­lə hə­rə­kət edir və biz təh­lü­kə­dən xi­las olu­ruq.


davamı

İzlənmə sayı: 1038

İnsan orqanizmi günbəgün kəşf edilən yeni möcüzəvi xüsusiyyətləri ilə birlikdə yaradılış möcüzəsidir.


davamı

İzlənmə sayı: 978

İnsan orqanizminin ən əsas sistemlərindən biri olan immun sistemi həyati əhəmiyyətli funksiya daşıyır.


davamı

İzlənmə sayı: 1165

Qan yemək yedikdə mədənizə, üzdükdə ağciyərlərinizə və əzələlərinizə, bir şey oxuduqda beyninizə toplanır.


davamı

İzlənmə sayı: 1094

Hüceyrələr nə qədər çoxalacaqlarını və nə zaman dayanacaqlarını haradan bilirlər? Onlara hərəkət etmə əmri və ya dur əmri haradan gəlir?


davamı

İzlənmə sayı: 1018

Allah əli insanlar üçün xüsusi yaratmışdır. Əlin hər xüsusiyyəti Allah`ın yaratma sənətindəki qüsursuzluğu və bənzərsizliyi bizə göstərir.


davamı

İzlənmə sayı: 894