Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"MATERİALİZM"Modernizmlə birlikdə meydana çıxan ideologiyaların ən böyük səhvlərindən biri də din olmadan da əxlaqın olacağını, insanların dinsiz də gözəl əxlaqlı olacaqlarını düşünmələri idi. Halbuki bu çox böyük yalandır. Din olmada


davamı

İzlənmə sayı: 948

Şüursuz atomlar elektron mikroskopun altında özlərini və ya özlərinin birləşərək əmələ gətirdiyi sinir hüceyrələrini tədqiq edərək bu tədqiqatlarından elmi nəticələr çıxara bilməzlər.


davamı

İzlənmə sayı: 931

Hisslərin Beyində Meydana Gəlməsi Fəlsəfə Deyil, Elmi Həqiqətdir


davamı

İzlənmə sayı: 874

İnsanın əlindən gələn yeganə iş beyinə elektrik siqnalları olaraq çatan təsirləri seyr etməkdir.


davamı

İzlənmə sayı: 882

“Materializmin elmi düşüncə olduğunu artıq heç kim iddia edə bilməz.” Arthur Koestler


davamı

İzlənmə sayı: 869

Almaniyanın mühüm materialist alimi Karl Foqt insan zehininin mənbəyini izah edərkən “qaraciyər öd mayesi ifraz etdiyi kimi, insan beyni də düşüncə ifraz edir” demişdir.


davamı

İzlənmə sayı: 948