Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"ELM DÜNYASI"Myanmada kəşf edilən 99 milyon illik DIP-V-15103 saylı (adını paleobotanik Eva Koppelhusdan götürən) "Eva" fosili dekabr ayında bütün elmi sayt və jurnallarda geniş yer aldı.


davamı

İzlənmə sayı: 2

Dövrümüzdə bakteriyalardan istifadə edərək mədən cövhərinin ayrılması və laboratoriya şəraitində mədən əldə edilməsi prosesinə biomədənçilik adı verilmişdir.


davamı

İzlənmə sayı: 6

İynəcənin manevr qabiliyyəti, işıldaquşun 100% səmərəli işıq istehsal etməsi, bayquşun səssiz uçması ...


davamı

İzlənmə sayı: 64

Dərin nəfəs alın... Nəfəs almaq bizi rahatladan bir şeydir. Bəs bunun, əslində, bədənimizdəki yanma reaksiyası üçün baş verdiyini bilirdinizmi?


davamı

İzlənmə sayı: 64

Eritrositlərin xüsusi olaraq yaradılmış yastı forması


davamı

İzlənmə sayı: 213

Beynimizdəki kiçik kinoteatr


davamı

İzlənmə sayı: 211