Yaşayan fosillər

 • fosil
 • Axirzaman.net


  Darvinizm.info


KAİNATIMIZ »

 • Yeriyən daşlar möcüzəsi


  ABŞ-nın Kaliforniya ştatında Ölüm vadisi adlanan vadi yerləşir. Bu vadidə çox möcüzəvi hadisə baş verir.

  Ayaqları, qolları, əzələləri və hətta beyinləri belə olmayan daşlar kilometrlərlə yol boyu yeriyir!

  Həm kiçik, həm də çox ağır daşlar gah dalğavari, gah ziqzaq, gah da düz xətt üzrə vadi boyu yeriyirlər. Həm də bir istiqamət üzrə deyil, müxtəlif istiqamətlərdə…

  Yeriyən daşlar ilk dəfə aşkar edildikdə elm dünyasında böyük əks-səda doğurmuş və elm adamları bu əsrarəngiz hadisəni dərhal araşdırmağa başlamışdılar.

  Ancaq illərlə aparılan tədqiqatlara baxmayaraq, uzun müddət heç nə əldə edə bilmədilər. Ta ki yaxın dövrə qədər…

  Vadidə heç vaxt yağış yağmaması və zəlzələ olmaması bütün digər ehtimalları aradan çıxardı. Daşların yuxarıya doğru da hərəkət edə bilməsi bu hadisənin bölgədəki maqnetik sahə ilə əlaqədar olmadığını təsdiqlədi.

  2010-cu ilin baharında NASA-dan tədqiqatçılar vadini təhlil etməyə başladılar. Düz əraziyə ötürücülər yerləşdirildi. Bu ötürücülər 3/4 qarış və 3 qarışlıq dərinliyə basdırıldı.

  Cihazlar mart ayında torpağın ən üst təbəqəsində şaxta olduğunu, aprel ayında isə 3 qarış dərinliyə qədər torpağın nəm olduğunu göstərdi. Bu məlumatlara əsaslanaraq tədqiqat qrupu bir nəticəyə gəldi.

  Mart ayında ətrafdakı dağlara yağan qar incə təbəqə şəklində vadiyə axır, gecə vaxtı daşların altında su dolur və beləliklə, buz halqası meydana gətirirdilər. Aprel ayında isə vadiyə ikinci dəfə incə su təbəqəsi axdıqda daşın altında qalan buz halqaları bir növ qayıq kimi daşların süyün üzərində üzməsinə səbəb olurdu.

  Buz halqaları şüşə kimi möhkəm olduğuna görə, vadinin üzərində iz qoyur, ancaq sonra əriyərək yox olduqda geridə ancaq daşlar və daşların yeridiyi cığırlar qalırdı.

  İzlənmə sayı: 1632